Zpět do obchodu

Registrace

Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

 (Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):

 

Internetový obchod:         https://499689.myshoptet.com

Společnost:                       Ski Fanatic outdoorová organizace s.r.o.

Se sídlem:                          V Údolí 717, Ždírec nad Doubravou 58263

IČ/DIČ:                               IČ 08614881 / DIČ CZ08614881

E-mailová adresa:             eshop@skifanatic.cz

Telefonní číslo:                  +420 775 749 868

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:   

Moje adresa:                    

Můj telefon a e-mail:       

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

Dne……………….­­­­­­ jsem ve Vašem obchodě…………………………vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat).

 

 

 

 

 Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů“).

 

 

 

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání / datum obdržení
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem

 
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosíme o zaslání čísla účtu)

  1. Jméno a příjmení spotřebitele:
  2. Adresa spotřebitele:
  3. E-mail:
  4. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

V____________________, Dne   _________            ______________________________________                                     

                                                                                                 Jméno a příjmení spotřebitele

                                                                               

Zpět do obchodu